Izvidniki in vodnice

Veja izvidnikov in vodnic (veja IV) temelji na delu v manjših skupinah - vodih in na medsebojnem učenju različnih veščin življenja v naravi - orientacije, priprave hrane, postavljanja zgradb iz lesa in vrvi, ognja… Vsi izvidniki in vodnice ter voditelji skupaj sestavljajo četo. Veja IV (izvidnikov in vodnic) deluje na principu dveh vrst srečanj, ki se izmenjujejo - srečanja čete in srečanja vodov. Srečanja čete se izvajajo skupaj, v prisotnosti voditelja, srečanja vodov pa so samostojna druženja, ki jih vodi vodnik/vodnica voda.

Vrhunec leta je poleg krajšega zimskega tabora seveda poletni tabor, kjer je polno izzivov, dogodivščin, potepov, iger, tabornih ognjev, nočnih straž, spanja v šotoru, izletov…

Starost izvidnikov in vodnic je od 11 do 16 let.

V stegu Prebold-Polzela 1 se veja IV srečuje 1x tedensko, ponavadi ob sobotah (med 10.00 - 12.00) pred Aninim domom v Preboldu. Vse novičke iz veje IV v našem stegu najdete na tej strani.

Utrinek iz zimskega tabora (zimovanja) 2012