Starostne veje

Pri skavtih se delimo v štiri starostne skupine in vsaka ima svoje poimenovanje. Tako poznamo bobre in bobrovke (6-7 let), volčiče in volkuljice (8-11 let), izvidnike in vodnice (11-16 let) ter popotnike in popotnice (16-21 let). V našem stegu delujejo vse veje, razen najmlajše - nimamo torej bobrov in bobrovk.

Volčja razigranost, izvidniške dogodivščine in popotniška skupnost na poti k služenju v vseh nas skavtih pustijo neizbrisne sledi. Med 19. in 21. letom se odločimo ali bomo voditelji ali člani drugih organizacij ali kako drugače z dobrimi deli aktivni člani družbe.

Voditeljice in voditelji so motor vsakega stega in se skozi vodenje lahko naučijo tudi mnogih veščin za življenje naprej. Skavtski voditelji se naučijo veščin dela z ljudmi, financiranja, vodenja projektov, veščin, organiziranja, vodenja, kako vzgajati ipd., kar vse pride prav na nadaljnji (tudi poklicni) poti.